Technologie informatyczne

Outsourcing i jego obszary

Outsourcing jest to tak zwana “oczekiwana usługa zewnętrzna” a inaczej mówiąc jest to takie długoterminowe zlecenie, realizowania pewnych funkcji, działów pomocniczych osobie spoza firmy. Usługa taka zwiększa wartość jaką firma może przedstawić. Po prostu jest to powierzenie i zlecenie zewnętrznej jednostce odpowiedzialności w danym zakresie związanym z zarządzaniem i rozwojem firmy.

Outsourcing może zostać zastosowany w informatyce tworząc outsourcing IT czyli outsourcing informatyczny. Do tegoż outsourcing IT zaliczać możemy między innymi centrum obliczeniowe jak również zarządzenie siecią- dotyczący bezpiecznej transmisji danych. Choć to nie jedyne obszary, gdyż są tutaj również zaliczane: środowisko pracy użytkownika czy także rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji, albo zabezpieczenie ciągłości działania. Wszystkie te elementy podlegają pod outsourcing IT czyli outsourcing informatyczny, który z pewnością niejednej firmie ułatwia pracę.